รถตู้ของเรา

 รถตู้ comuter รุ่นใหม่ ล่าสุด 

 เบาะ 10 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย 

 กว้างขวาง สบาย  

ด้วยระบบแอรไมโครบัส 

ระบบรีโหมดคอนโทรล