วิธีชำระเงิน

          

    *ท่านสามารถโอนเงินเพื่อจองรถ หรือมัดจำได้ที่นี้
   *** แจ้งลูกค้า กรณีวางเงินมัดจำล่วงหน้า ถ้ามีเหตุต้องยกเลิกรถทุกกรณี
   ทางเรา จะไม่มีการคืนค่าวางมัดจำทุกกรณี!! .. ควรมั่นใจก่อนจองรถนะครับ      
 
 
    ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
    นายอรรถพล จันยางาม
    เลขที่บัญชี : 554-2-39045-1
 
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพิษณุโลก
    นายอรรถพล จันยางาม
    เลขที่บัญชี :569-252421-6
 
    รหัส พร้อมเพย
    นายอรรถพล จันยางาม
    0952655955